Geachte ouders/ verzorgers,

Wij willen u in dit schrijven meenemen in de wijze waarop we gaan proberen het onderwijs door te laten gaan.

Alle communicatie zal op afstand plaats vinden waarbij het gebruik van de mail het belangrijkste middel wordt.

De spil in de begeleiding is de mentor die dagelijks rond 10 uur en 15 uur zijn mail beantwoord.

De OPDC mentor heeft minstens twee contacten per week met de mentorleerling.

Dit kan telefonisch ( anoniem) maar hoofdzakelijk per mail.

 

Essentieel is dus dat de leerling zijn mailadres door geeft aan de mentor. Dit is een verplichting en eventueel maakt de leerling een nieuw mailadres aan.

In alle mailwisselingen worden ouders/ verzorgers in cc meegenomen.

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze dagelijks een overzicht sturen wat ze gedaan hebben.

Daarin komt altijd terug:

+ aan welke vakken heb je gewerkt?

+ wat heb je voor dat vak gedaan (leren, lezen, maken, etc)?

+ zijn er nog vragen over de leerstof?

 

Leerlingen zonder achterstanden kunnen het IVIO programma volgen of van hun eigen school hun klassenleerstof volgen .

De eigen scholen bieden dit aan via Magister of Som. Als dat op de een of andere manier niet lukt laat je dat je OPDC mentor weten.

Enkele leerlingen krijgen een apart programma. bijvoorbeeld de Rebound leerlingen die na het OPDC schakelen naar het MBO. De OPDC mentor spreek dit met ze af.

Voor leerlingen van het Heyerdalcollege en de Bolster gaan de Rebound mentoren met de scholen overleggen hoe het thuisprogramma er uit zal zien.

 

Wij realiseren ons dat alles niet direct vlekkeloos zal gaan maar zien hierin een goed begin.

Laten we elkaar vooral goed op de hoogte houden.

 

Team OPDC