Rebound doelstellingen

voor leerlingen

 • Rebound biedt leerlingen een nieuwe kans om in een periode van ongeveer 13 weken te laten zien dat terugkeer naar het reguliere onderwijs mogelijk is.

 • Leerlingen die meer tijd nodig hebben kunnen een trajectverlenging krijgen van 7 weken.

 • Rebound biedt leerlingen met gedragsproblemen gerichte programma’s, waardoor ze weer binnen de pedagogische en sociale grenzen van de school kunnen functioneren, zodat ze hun opleiding succesvol kunnen afronden.

 • Rebound probeert het netwerk rond de jongere bij elkaar te brengen of te versterken.

TTVO doelen

voor leerlingen

 • Terugkeer naar school van herkomst of doorverwijzing naar een passende onderwijsomgeving.

 • Het voorkomen van sociaal isolement.

 • Het behalen van een overgangsbewijs/ (deel)examen, al dan niet via IVIO.

 • De leerling stimuleren om weer onderwijs te volgen.

 • Maatwerk bieden op het gebied van zorg en onderwijs n.a.v. de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

 • Inzicht krijgen in en, waar mogelijk, verbeteren van het sociaal emotioneel functioneren van de leerling.

 • Het bieden van een geïntegreerde aanpak gericht op training en onderwijs.

 • De leerling helpen om zo normaal mogelijk te functioneren in de maatschappij door binnen hun eigen mogelijkheden en in hun eigen tempo te werken

Rebound doelen

voor scholen

 • Rebound ontlast scholen tijdelijk door zowel leerlingen met extrinsieke, als leerlingen met intrinsieke gedragsproblemen op te vangen en een passend (onderwijs-)programma aan te bieden.

 • Rebound geeft handelingsadviezen aan docenten en nazorg om een succesvolle terugkeer mogelijk te maken.

TTVO doelen

voor scholen

 • TTVO ontlast scholen tijdelijk door zowel leerlingen met intrinsieke gedragsproblemen op te vangen en een passend (onderwijs-)programma aan te bieden.

 • TTVO geeft handelingsadviezen aan docenten en nazorg om een succesvolle terugkeer mogelijk te maken.