Het preventieve Reboundtraject

Scholen kunnen ook leerlingen aanmelden voor een ambulant begeleidingstraject. De leerlingen blijven dan op hun eigen school en hebben gedurende 8 weken contact met een ambulant begeleider vanuit Rebound. Het betreft leerlingen die nog niet zijn uitgevallen, maar beginnend probleemgedrag laten zien. Interne ondersteuning heeft nog geen resultaat opgeleverd. Tijdens de periode van 8 weken wordt gedrag geoefend en wordt er onderzocht waar de problemen vandaan komen. Van docenten wordt een actieve communicatiehouding verwacht. Docenten voorzien de ambulant begeleider van informatie over de vorderingen van de leerlingen. Docenten krijgen zo mogelijk handelingsadviezen aangeboden.

Rebound kan ook individuele docenten of docentengroepen begeleiden in de omgang met gedragsmatig ingewikkelde leerlingen. Het betreft een kortdurend traject van 8 weken waarin gesprekken plaatsvinden en lessen worden bezocht. Zo mogelijk wordt er van video interactie gebruikt gemaakt.

Ten slotte kunnen we binnen het Preventieve Reboundtraject ook moeilijke groepen leerlingen op school begeleiden. In een traject van ongeveer 10 weken vindt een analyse van de problematiek plaats en wordt er met groepen leerlingen en docenten gewerkt aan een verbetering van het werkklimaat.

Verzuimloket

Het verzuimloket geeft advies en verzorgt verschillende ondersteuningstrajecten om de leerlingen terug te leiden naar school. Het verzuimloket voert i.o.v. het SWV de verzuimregistratie uit waarbij de scholen van het samenwerkingsverband iedere drie maanden gegevens over thuiszitter aanleveren.