Leerlingen die hun gedragsdoelen (deels) hebben gehaald gaan meestal gefaseerd terug naar de eigen school. Op die manier kunnen leerling en school weer langzaam aan elkaar wennen en kan de leerlingen zijn gedragsontwikkeling oefenen in een complexere omgeving. Leerlingen die in een keer worden teruggeschakeld krijgen nazorg op school. De nazorgdocent ziet de leerling dan gedurende ongeveer 6 weken wekelijks. Tijdens die contacten wordt er verder gewerkt aan het behalen van de gedragsdoelen.