De docenten op Rebound hebben allen een onderwijsbevoegdheid. Omdat de docenten ook andere vakken dan waar ze voor bevoegd zijn geven aan individuele leerlingen moeten scholen het onderwijs zo aanleveren dat de onbevoegde docenten de leerlingen zo mogelijk kunnen begeleiden. Soms krijgen leerlingen extra instructies van buddy’s die de school levert. Buddy’s zijn ouderejaars leerlingen van de eigen school, bijvoorbeeld een 3 TL leerling die extra instructies van een 5 VWO leerling. Ook zal in voorkomende gevallen een instructie door een vakdocent van de school worden georganiseerd.