Op Rebound worden alleen leerlingen toegelaten die in staat zijn om in een betrekkelijk korte tijd weer te worden teruggeschakeld naar het regulier onderwijs. De reden waarom leerlingen worden aangemeld is erg verschillend. Voor allen geldt: er moet sprake zijn van dreigende uitval in verband met gedragsproblemen. Als die problemen zo groot zijn dat niet te verwachten valt dat de leerlingen in korte tijd hun gedragsdoelen halen dan worden ze toegeleid naar alternatieve trajecten.