Beste ouder(s) / verzorger(s),

Op dinsdag 31 maart heeft de overheid de coronamaatregelen voor het onderwijs verlengd tot en met de meivakantie. We vinden het belangrijk om u mee te nemen in een aantal onderwerpen en de aanpak voor de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen.

Verlenging sluiting inclusief de meivakantie

Dit betekent dat alle locaties van onze scholen in het voortgezet onderwijs tot en met 3 mei gesloten blijven voor klassikaal onderwijs.

Examens en toetsing in het VO

Nu de scholen langer dicht blijven betekent dit ook iets voor de schoolexamens en de alternatieve route voor zakken, slagen en overgang naar het nieuwe jaar. De rectoren van de VO-scholen hebben hier de volgende afspraken over gemaakt:

  • Voor de schoolexamens van periode 1 en 2 geldt voor de meeste leerlingen dat deze zijn afgerond. De resterende examens worden zo veel mogelijk op afstand afgenomen. Indien dit niet mogelijk is kan dit op school gebeuren met een maximum van 3 personen in een lokaal. Als leerlingen niet fysiek aanwezig willen of kunnen zijn, dan wordt er een maatwerk oplossing getroffen door de betreffende school.
  • Voor de schoolexamens van periode 3 geldt dat deze waar mogelijk op afstand worden afgenomen. De schoolexamens die niet op afstand kunnen plaatsvinden worden na 7 mei op school afgenomen, mits de scholen dan wel open zijn. Voor na 7 mei wordt er ook een scenario uitgewerkt voor het geval de scholen gesloten zijn.

Over de schoolexamens ontvangen leerlingen specifieke communicatie vanuit de eigen school.

Leren op afstand: tips en tools

We merken dat er vraag is naar mogelijkheden tot leren op afstand en de digitale hulpmiddelen. We zien dat op alle scholen hierin steeds meer stappen worden gezet. Op veel scholen loopt dit heel mooi. Tegelijk merken we dat er ook veel vragen zijn. De instructies en lesmateriaal ontvangt u primair vanuit school en de docenten. Aanvullend willen we een aantal tips en tools aandragen voor het leren thuis. Kijkt u vooral even rond op deze pagina voor ouders en leerlingen over thuisleren www.o2g2.nl/thuisleren

Leren op afstand: hartelijk dank! We weten dat we veel van u vragen. Onderwijs geven is niet iets simpels. Toch wordt nu van u gevraagd om uw kind te begeleiden bij het leren. In een ruimte die er niet speciaal voor gemaakt is, terwijl u wellicht ook nog thuis aan het werk bent. En dát in een van de meest uitdagende en bijzondere tijden die we in Nederland meemaken.

Waar wij als bestuur en scholen een sprint hebben ingezet om er voor te zorgen dat alle kinderen thuis aan het werk kunnen, loopt u nu de marathon. Om het thuis allemaal voor elkaar te krijgen, dag in dag uit. We willen we u graag laten weten dat we aan u denken en dankbaar zijn voor uw inzet! Als we iets voor u kunnen betekenen in de komende weken, schroom dan niet om dit aan ons of de schoolleiding en docenten te vragen. Pas goed op uzelf, uw gezin en op uw omgeving.

Met vriendelijke groet,

De heer Theo Douma

Voorzitter College van Bestuur