Het Rebound traject

Rebound heeft één tot drie groepen met maximaal 12 leerlingen per groep. We streven ernaar de leerlingen na drie maanden weer terug te schakelen naar hun oude school. Vaak gebeurt dat gefaseerd. Dankzij de gefaseerde schakeling kunnen school en leerling weer langzaam aan elkaar wennen. In de theoriegroepen worden leerlingen geplaatst die een voornamelijk theoretisch programma kunnen volgen. De theorielessen worden aangevuld met de praktijkvakken techniek, koken, gymnastiek en creatieve vorming. Leerlingen die niet in staat zijn een theorieprogramma te volgen krijgen zo mogelijk andere activiteiten aangeboden. Hierbij wordt samengewerkt met stagebedrijven en arbeidstrainingscentra.

Het observatietraject

Leerlingen kunnen ook worden aangemeld voor een observatietraject. Voor leerlingen die worden aangemeld voor een observatietraject geldt dat er één observatievraag is. Vaak heeft die vraag te maken met de haalbaarheid van regulier onderwijs.

Na een observatieperiode van 8 weken volgt een schakeladvies en een schakeling. Voorafgaand aan de plaatsing zijn hier met de scholen al afspraken gemaakt.

Gedurende de observatieperiode volgen de leerlingen een onderwijsprogramma als beschreven bij het Rebound traject.