Deze voorlichting wordt door Halt medewerker Vera Numan gegeven.

Waarom deze voorlichting?

Halt heeft de wettelijke taak een passende correctie te geven op beginnende jeugdcriminaliteit. Beginnende jeugdcriminaliteit vindt meer en meer online plaats.

Jongeren overzien vaak de gevolgen niet van wat ze doen en zijn extremer in hun gedrag dan volwassenen. Dit heeft te maken met de ontwikkelingsfase waar

ze in zitten. Jongeren zijn nog heel erg bezig met het ontwikkelen van een eigen identiteit en het los komenvan hun ouders. Dit gedrag speelt natuurlijk ook als

zij actief zijn op internet, waar ze met hun smartphone bijna altijd en overal toegang toe hebben. Daar komtbij dat jongeren op internet vaak meer durven omdat

zij denken dat ze dan anoniem zijn.

Jongeren gebruiken internet voor van alles: ontspanning, contact hebben met elkaar en voor hun schoolwerk.Toch hebben ze soms ook vervelende ervaringen

met internet. Het gaat dan vaak om het rondsturen van nare filmpjes of foto’s, geruzie of zelfs bedreigingen (bijvoorbeeld via Whatsapp).

Jongeren gaan ook op internet dus wel eens te ver. Het lijkt dan onschuldig wat ze doen maar het kan grote gevolgen hebben voor henzelf en voor anderen,

en zelfs strafbaar zijn. Als jongeren online strafbare feiten plegen dan kunnen zij hiervoor naar Halt worden gestuurd. Omdat Halt wil voorkomen dat jongeren

over de schreef gaan, geven we voorlichtingen en ouderbijeenkomsten over online veiligheid.

Waar gaat de voorlichting over?

In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit wanneer je op internet te ver gaat. Dit doen we door een aantal waargebeurde verhalen te onderzoeken.

We bespreken met de leerlingen wat er is gebeurd, of het strafbaar is, wie het slachtoffer is en welke straf de dader krijgt. Op die manier leren de leerlingen dat

niet alles even onschuldig is en wat de gevolgen zijn als je te ver gaat. Ook bespreken we met de leerlingen hoe ze kunnen voorkomen dat ze in zo’n situatie terecht

komen en wat ze kunnen doen als dat toch gebeurt.