Op dinsdag 19 april zullen medewerker van VNN en Halt een ouderavond verzorgen. Deze avond zal online plaatsvinden via Teams en begint om 19.30uur. Voor deze ouderavond mag je je opgeven bij Karlijn via onderstaand mailadres: k.korterink@o2g2.nl Opgeven kan uiterlijk tot 15 april 2022.

Informatie over de voorlichting Online veiligheid kun je vinden in de bijlage van de mail, die jullie hebben ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Team OPDC