ONZE VISIE

ONZE MISSIE

Het OPDC probeert uitval van leerlingen die door gedragsproblemen en thuiszitten uit het regulier Voortgezet Onderwijs dreigen te vallen te voorkomen. Tijdens het OPDC traject volgen de leerlingen van de Rebound onderwijs verzorgd door de plaatsende school en begeleid door Rebounddocenten. Ze krijgen gedragstrainingen en worden individueel gecoacht. Dit alles in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. De TTVO leerlingen volgen onderwijs, of verzorgd door de plaatsende school of via IVIO. De leerlingen worden hierbij begeleid door vakdocenten.

Passend Onderwijs 20.01.

Een samenwerkingsverband

In dit samenwerkingsverband zijn alle besturen van scholen voor V(S)O in de stad Groningen vertegenwoordigd. Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden op bijbehorende site. Hier vindt u ook de contactgegevens van het centraal informatiepunt voor specifieke informatie over procedures en samenwerking.
De site bereikt u via:

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/

0
Leerlingen
0
Vakken
0
Medewerkers
0
Locatie