Schooltijden

Rebound Groep 1 Groep 2 Groep 3
Maandag 8:30-14.14 uur 8:30-15.00 uur
Dinsdag 8:30-15.00 uur 8:30-15.00 uur
Woensdag 8:30-12.15 uur 8:30-12.15 uur
Donderdag 8:30-15.00 uur 8:30-14.15 uur
Vrijdag 8:30-14.15 uur 8:30-14.15 uur
TTVO Groep 4 Groep 5 Groep 6
Maandag 8:45-15.15 uur 8:45-15.15 uur 8:45-13.00 uur
Dinsdag 8:45-15.15 uur 8:45-15.15 uur 8:45-15.15 uur
Woensdag 8:45-13.00 uur 8:45-15.15 uur 8:45-15.15 uur
Donderdag 8:45-15.15uur 8:45-13.00 uur 8:45-15.15 uur
Vrijdag 8:45-15.15 uur 8:45-15.15 uur 8:45-15.15 uur

Dit zijn de algemene lestijden. Per dag kan er, afhankelijk van het rooster, afgeweken worden van deze schooltijden.
Naast bovenstaande lesuren zijn er na schooltijd zogenaamde mentoruren waar de leerlingen met enige regelmaat moeten verschijnen.

Ziekmelding

De ouders/verzorgers van leerlingen die ziek zijn, melden dit dagelijks voor 08.30 uur telefonisch.

Leerlingen ouder dan 18 jaar mogen zichzelf ziekmelden.

Tel. 050-3210540

Schoolregels

De schoolregels geven duidelijkheid en structuur. Ze helpen mee om te komen tot een omgeving waarin we Veiligheid, Vriendelijkheid en Verantwoordelijkheid belangrijk vinden.

We zijn er van overtuigd dat jongeren hun doelen op het OPDC het best kunnen halen in een gestructureerde en veilige omgeving. We vinden dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, zowel van medewerkers als de jongeren en ouders die deelnemen aan het programma.

Samen verantwoordelijk zijn betekent dat je rekening houdt met elkaar en dat je een positieve bijdrage levert aan een prettige en veilige (werk) sfeer waarbij we elkaar mogen en willen aanmoedigen hieraan mee te werken of aanspreken wanneer dit even niet lukt.

Leerlingen maken aan het begin van hun traject kennis met de schoolregels.

Dit zijn de basisregels die gelden op het OPDC:

  • Er worden geen agressieve handelingen gepleegd
  • Kwetsende opmerkingen over anderen worden vermeden
  • Behandel iedereen met respect
  • Het OPDC is een rookvrije school, zowel in het gebouw als op het schoolplein.
  • Alcohol,drugs en energiedrank zijn verboden in de school
  • Wapens en vuurwerk zijn verboden in school.

Vakantieregeling 2021-2022

 Herfstvakantie  16 oktober t/m 24 oktober 2021
 Kerstvakantie  25 december 2021 t/m 9 januari 2022
 Voorjaarsvakantie  19 februari t/m 27 februari 2022
 Meivakantie  23 april t/m 8 mei 2022
 Vrije dagen  26 en 27 mei em 6 juni 2022
 Zomervakantie 2022  16 juli t/m 28 augustus 2022
Studiedagen 27 januari en 12 april 2022

Klachtenregeling

Bij klachten kunt u zich wenden tot de teamleider van het OPDC. Deze zal met u de klacht bespreken en u eventueel verwijzen naar de klachtenregeling van de school van inschrijving.

Voor klachten over het OPDC personeel is de klachtenregeling openbaar onderwijs van de Stichting O2G2 van toepassing. Ook hiervoor kunt u zich wenden tot de teamleider van het OPDC of tot de betrokken rector van O2G2.

Vertrouwenspersoon,

Voor ouder(s) en leerlingen is ons vertrouwenspersoon Roelien Kooistra.

t.l.kooistra@o2g2.nl
050-3210540

Voor het leerlingenstatuut verwijzen wij u naar de school van inschrijving.