Geachte ouders,
Zoals u hebt vernomen gaan de scholen de komende drie weken sluiten. Het kabinet neemt deze verregaande maatregel om de verspreiding van het Coronavirus te vertragen. In de bijlage een brief die aan alle ouders van de Openbaar Onderwijsgroep Groningen is verstuurd. We gaan ervan uit dat leerlingen van andere scholen een soortgelijke brief hebben of gaan ontvangen.
Wat betekent dit voor het OPDC?
·            Alle lessen vervallen.
·            De leerlingen wordt aangeraden de planningen en de schoolspullen op te halen. Dat kan vandaag tussen 10 en 15 uur. De school is open, enkele medewerkers zijn aanwezig. Neem zelf een               tas mee. Houdt de algemene hygiëneregels , zoals gecommuniceerd door het RIVM, in acht. Leerlingen die verkouden zijn worden verzocht iemand anders langs te sturen.
·            De docenten zijn via de mail bereikbaar. Onder aan deze mail staan hun contactadressen. Via de mail kunnen de leerlingen hun vraag over de leerstof stellen. Via de mail wordt afgesproken              hoe over die vraag wordt gecommuniceerd: soms zal een antwoord per mail voldoende zijn, soms wordt whattsapp gebruikt of de telefonisch of facetime oid.
·            Leerlingen die IVIO gebruiken kunnen ook de docent op afstand benaderen.
·            Examenleerlingen worden apart geïnformeerd over hoe hun programma wordt voortgezet.
·            Alle evaluaties en andere overleggen waarbij men elkaar moet ontmoeten gaan fysiek niet door. Onder regie van de mentor wordt afgesproken of het overleg in een andere vorm kan              doorgaan, bijvoorbeeld telefonisch of schriftelijk.
·            Houd vooral de website van het OPDC (www.opdcstadgroningen.nl) in de gaten.
·            voor overige vragen kunt u zich wenden tot de mentor van uw kind.
Docenten/mentoren:
Jan willem: j.w.brinkhorst@o2g2.nl
Jurjen: y.j.jaarsma@o2g2.nl
Carl: c.fuglistahler@o2g2.nl
Jos: jos.devries@o2g2.nl
Dennis: d.a.kakebeen@o2g2.nl
Sanne: s.vanderveen@o2g2.nl
Tineke: t.vanasselt@o2g2.nl
Monique S: e.m.schoonbeek@o2g2.nl
Monique E: m.m.r.eijgelaar@o2g2.nl
Louwrens: l.j.dreise@o2g2.nl
Job: j.tigelaar@o2g2.nl
Winke: w.koppenol@o2g2.nl
Harm: h.roeters@o2g2.nl
Ondersteuningsteam:
Marijn: m.bolhuis@o2g2.nl
Marinda: m.hagen@o2g2.nl
Roelien: t.l.kooistra@o2g2.nl
Eline: e.vanderaa@o2g2.nl
Teamleider:
Johan: j.jans@o2g2.nl
Met vriendelijke groet,
Team OPDC