Beste leerling, geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Volgende week donderdag, 27 januari, hebben de leerling geen les omdat er een studiedag is voor het personeel. De school is dan gesloten.

Daarnaast willen we jullie er nogmaals op wijzen dat het dragen van een mondkapje verplicht is bij verplaatsingen in het gebouw. We verwachten van leerlingen dat zij zelf een mondkapje mee naar school nemen. Leerlingen die hun mondkapje vergeten zijn, mogen één keer per week een mondkapje ophalen bij de conciërge. Wanneer een leerling diezelfde week nog een keer een mondkapje vergeten is mee te nemen, wordt deze leerling naar huis gestuurd om een mondkapje op te halen. Deze tijd wordt diezelfde schooldag nog ingehaald.

Mochten hierover vragen of opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met de mentor.

 

Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers van het OPDC,