Veel gestelde vragen2018-12-03T07:23:51+01:00

We komen een aantal vragen tegen die veel gesteld worden. Hieronder ziet u een selectie hiervan en een kort antwoord.

Staat uw vraag er niet bij, kunt u altijd de zoekfunctie proberen of een vraag stellen via het contactformulier.

Hoe werkt Rebound aan gedragsverbetering bij leerlingen?2014-10-01T14:23:05+02:00

Tijdens het Reboundprogramma volgen de leerlingen onderwijs, krijgen ze speciale groepstrainingen en individuele begeleiding van een ervaren Rebound- of Elkercoach. Daarnaast wordt het werkplan afgestemd met betrokken jeugdzorginstellingen zodat er sprake is van één kind, één plan.

Zitten er veel criminele jongeren op Rebound?2014-10-01T14:22:21+02:00

Op Rebound worden alleen leerlingen toegelaten die in staat zijn om in een betrekkelijk korte tijd weer te worden teruggeschakeld naar het regulier onderwijs. De reden waarom leerlingen worden aangemeld is erg verschillend. Voor allen geldt: er moet sprake zijn van dreigende uitval in verband met gedragsproblemen. Als die problemen zo groot zijn dat niet te verwachten valt dat de leerlingen in korte tijd hun gedragsdoelen halen dan worden ze toegeleid naar alternatieve trajecten.

Kan een leerling na zijn/ haar Reboundperiode weer terug naar school?2014-10-01T14:19:10+02:00

Een leerling wordt in principe alleen aangemeld bij Rebound als er een weg terug is naar de school van herkomst. Daarnaast is het ook mogelijk dat een leerling schakelt naar een andere school, meestal een school binnen het regulier onderwijs, maar een schakeling naar het VSO is ook mogelijk. Dit hangt van verschillende factoren af.

Welk schoolprogramma volgt mijn zoon/ dochter op Rebound?2014-10-01T14:15:47+02:00

In principe volgen de leerlingen op Rebound het programma van de school van herkomst. Dit betekent dat de school van herkomst zorgt voor planningen, het aanleveren en corrigeren van gemaakte toetsen. Ook de studiematerialen zoals boeken en werkboeken levert de school van herkomst aan.

Hoe lang zit mijn zoon/ dochter op Rebound?2014-10-01T14:11:34+02:00

Het Reboundprogramma is sterk toegesneden op de individuele leerling en levert in principe maatwerk. Gemiddeld verblijven leerlingen bijna vier maanden bij Rebound in een groep met maximaal tien tot twaalf andere leerlingen. Het Reboundprogramma wordt vijf dagen per week en veelal op de Reboundlocatie aangeboden.

Hoeveel leerlingen zitten er op Rebound?2018-10-03T14:56:45+02:00

Rebound heeft de capaciteit om vier groepen VO  leerlingen onderwijs te bieden. Een klas op Rebound bestaat uit maximaal 12 leerlingen. Dit betekent dat er tijdens het schooljaar maximaal 60 leerlingen inpandig kunnen zijn.

Zijn de docenten op Rebound bevoegd voor alle vakken?2014-10-01T14:08:10+02:00

De docenten op Rebound hebben allen een onderwijsbevoegdheid. Omdat de docenten ook andere vakken dan waar ze voor bevoegd zijn geven aan individuele leerlingen moeten scholen het onderwijs zo aanleveren dat de onbevoegde docenten de leerlingen zo mogelijk kunnen begeleiden. Soms krijgen leerlingen extra instructies van buddy’s die de school levert. Buddy’s zijn ouderejaars leerlingen van de eigen school, bijvoorbeeld een 3 TL leerling die extra instructies van een 5 VWO leerling. Ook zal in voorkomende gevallen een instructie door een vakdocent van de school worden georganiseerd.

Hoe werkt de terugschakeling van mijn kind naar zijn/ haar school?2014-09-17T14:50:58+02:00
Leerlingen die hun gedragsdoelen (deels) hebben gehaald gaan meestal gefaseerd terug naar de eigen school. Op die manier kunnen leerling en school weer langzaam aan elkaar wennen en kan de leerlingen zijn gedragsontwikkeling oefenen in een complexere omgeving. Leerlingen die in een keer worden teruggeschakeld krijgen nazorg op school. De nazorgdocent ziet de leerling dan gedurende ongeveer 6 weken wekelijks. Tijdens die contacten wordt er verder gewerkt aan het behalen van de gedragsdoelen.
Kan ik met het openbaar vervoer Rebound bereiken?2014-09-11T08:17:52+02:00

Rebound is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf Station Groningen bent u met de bus snel op de plaats van bestemming. U kunt hiervoor de volgende buslijnen gebruiken:

Bus 3 richting Groningen, uitstappen halte W. van Doeverenplein

Bus 4 richting Groningen, uitstappen halte W. van Doeverenplein

Bus 5 richting Groningen, uitstappen halte UMCG Noord

Wanneer zijn de schoolvakanties?2014-09-03T11:57:49+02:00

De schoolvakanties die Rebound hanteert zijn te vinden op de pagina ‘Praktische Informatie’. Hier vindt u de informatie over onder andere de schooltijden en de vakanties.

Laatste nieuws

Bezoek/ postadres:

J. C. Kapteynlaan 13-1,
9714 CL Groningen

Telefoon: 050-3210540

Ga naar de bovenkant