Toen de beslissing werd genomen dat mijn zoon op Rebound zou worden geplaatst viel ons dat dat zwaar. Nu kunnen wij alleen maar een enorme bewondering voor jullie hebben. Jullie inzet voor iedereen die het wat moeilijker heeft is geweldig. Het is uniek wat jullie doen en beslist niet makkelijk, dat zijn we ons heel erg bewust.

Een ouder

Wij hebben hem in de periode op Rebound zien groeien, het heeft hem echt goed gedaan. De handvatten die jullie hem gegeven hebben kan hij in zijn verdere leven gebruiken en toepassen.

Een ouder

Jullie hebben niet alleen onze zoon geholpen maar ook ons als ouders, we hebben op bepaalde punten andere inzichten gekregen en voelden ons ontzorgd.

Een ouder