Het OPDC Groningen is een middelbare school in de stad Groningen. Deze voorziening is bedoeld voor alle leerlingen die op hun eigen school moeite hebben met het volgen van het programma, ook al krijgen ze extra ondersteuning. Daarnaast is de begeleiding die zij nodig hebben niet zo groot, dat een plaatsing in het speciaal onderwijs (vso) nodig is. Het gaat om leerlingen die ‘tussen wal en schip dreigen te vallen’. Het OPDC Groningen kan deze leerlingen tijdelijk opvangen en is zo een belangrijke schakel bij het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en langdurig thuiszitten.

Het OPDC Groningen is het opvangnet voor uitvallende leerlingen van alle scholen die behoren tot het zogenoemde Samenwerkingsverband VO-VSO Groningen stad

De middelbare school waar de leerling vandaan komt, blijft tijdens de plaatsing op het OPDC verantwoordelijk voor de leerling. Het OPDC informeert de school en betrekt deze bij tussentijdse evaluaties. Terugkeer, uitstroom of doorstroom vindt altijd plaats in overleg met ouders, de leerling en de school van herkomst.

Rebound

We streven ernaar de Reboundleerlingen binnen 13 weken weer terug te schakelen naar de school van inschrijving of een andere school.  Een verlenging is in sommige gevallen mogelijk.

Lees meer

TTVO

Bij leerlingen van het TTVO is het streven om binnen één jaar te schakelen naar of de school van inschrijving of een vorm van onderwijs dat meer aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

Lees meer

Doorstart

Doorstart is een nieuw traject binnen het OPDC en kan worden ingezet bij ’thuiszitters’. Deze leerlingen van 12- 18 jaar die (nog) niet in staat zijn een schoolgebouw te bezoeken wordt een traject aangeboden om hen zo spoedig mogelijk terug te leiden naar een vorm van educatie en hun onderwijsperspectief te monitoren.

Lees meer

Het laatste nieuws

Er zijn geen actuele ontwikkelingen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en updates

Aangesloten scholen