Een tweede kans op onderwijs

Het OPDC* Groningen is een vorm van voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Deze voorziening is bedoeld voor alle leerlingen die op hun eigen school moeite hebben met het volgen van het programma, ook al krijgen ze extra ondersteuning. Daarnaast is de begeleidingsbehoefte niet zo intensief, dat een plaatsing in het speciaal onderwijs (vso) nodig is. Het gaat om leerlingen die ‘tussen wal en schip dreigen te vallen’. Het OPDC Groningen kan deze leerlingen tijdelijk opvangen en is zo een belangrijke schakel bij het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en langdurig thuiszitten.

Het OPDC Groningen is het vangnet voor uitvallende leerlingen van alle scholen die behoren tot het zogenoemde Samenwerkingsverband VO-VSO Groningen stad

De middelbare school waar de leerling vandaan komt, blijft tijdens de plaatsing op het OPDC verantwoordelijk voor de leerling. Het OPDC informeert de school en betrekt deze bij tussentijdse evaluaties. Terugkeer, uitstroom of doorstroom vindt altijd plaats in overleg met ouders, de leerling en de school van herkomst.

 

*OPDC=Orthopedagogisch didactisch centrum

Bereikbaarheid

Wilt u er rekening mee houden dat een bezoek aan het OPDC extra reistijd kan kosten omdat vanaf 1 februari tot 28 april het Wouter van Doeverenplein bij het UMCG dicht is.

Automobilisten moeten omrijden. Fietsers en voetgangers worden langs de werkzaamheden geleid. Tot 28 april is ook een deel van de Vrydemalaan afgesloten vanwege het vervangen van een hoogspanningskabel.