Rebound

Op de Rebound is er ruimte voor 24 leerlingen verdeeld over twee groepen. We streven ernaar de leerlingen na 8 of 13 weken weer terug te schakelen naar hun school van herkomst. Dit gebeurt over het algemeen gefaseerd. Hierdoor kunnen school en leerling weer langzaam aan elkaar wennen.

Tijdens het traject van 13 weken, het reguliere traject, wordt gekeken welke ondersteuningsbehoefte de leerling nodig heeft om zijn of haar beoogde diploma te kunnen behalen.Voor leerlingen die worden aangemeld voor een traject van 8 weken, het observatietraject, geldt dat er één observatievraag is. Vaak heeft die vraag te maken met de haalbaarheid van het reguliere onderwijs. Na de observatieperiode van 8 weken volgt een schakeladvies en een schakeling naar de school van herkomst.

Het onderwijsprogramma van de Rebound bestaat uit theorielessen, kooklessen, gymnastiek, projectlessen en wisselende sportactiviteiten buitenshuis. Leerlingen die niet in staat zijn theorielessen te volgen krijgen zo mogelijk andere activiteiten aangeboden. Hierbij wordt samengewerkt met stagebedrijven en arbeidstrainingscentra.