Home2018-12-18T14:19:06+00:00

Een tweede kans op onderwijs is ons motto!

Het OPDC-traject is erop gericht leerlingen zo toe te rusten dat zij weer kunnen functioneren in het onderwijs en zo in staat zijn hun VO diploma te halen.

Het OPDC is een tussenvoorziening van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs20.01. Het OPDC huisvest de Rebound en de TTVO. Beide voorzieningen vangen leerlingen op die dreigen uit te vallen uit het reguliere onderwijs. De leerlingen onderwijs en ondersteuning en worden weer teruggeschakeld naar het reguliere onderwijs.

Het leertraject Rebound

We streven ernaar de Reboundleerlingen binnen 13 weken weer terug te schakelen naar de school van inschrijving of een andere school. We streven ernaar de TTVO leerlingen binnen een jaar terug te schakelen naar het onderwijs. Een verlenging van nog een jaar is in sommige gevallen mogelijk.

Lees meer

Het leertraject TTVO

Bij leerlingen van het TTVO is het streven om binnen één jaar te schakelen naar of de school van inschrijving of een vorm van onderwijs dat meer aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

Lees meer

Hoe gaat het aanmelden?

Reboundleerlingen worden aangemeld door de ondersteuningscoördinator of een leerplichtambtenaar. Hij of zij formuleert de centrale problematiek en de hulpvraag.TTVO leerlingen worden aangemeld door de school van inschrijving bij een collega van het expertise centrum (ECT) van het samenwerkingsverband.

Lees meer

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en updates

Aangesloten scholen